Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mua tên lửa vác vai Javerlin chống Tank

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019  
Chủ đề có liên quan:

0 Comments:

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *